آیا میدانستید از ساعت 10 شب به بعد مغز شما بیشترین کار کرد خود را دارد.پس چه خوب است به جای خواب کمی به علم خویش بیفزاییم .                فکر کردن