پرچم                      این روزا همه اونایی که پرچمشون بالاست پرچماشونو گذاشتن زمین پرچم امام حسین را برافراشتند.شهادت امام حسین را بر تمامی شیعیان تسلست عرض میکنم.